Robuust B.V. ondersteunt bij veilige bedrijfsvoering rond elektrische installaties

Gedreven door kennis en motivatie om dagelijks een bijdrage te leveren aan een veiliger Nederland.

Laagspanningsinstallaties: veilig werken

Binnen een organisatie is het gebruikelijk dat de bedrijfsvoering zich onder meer richt op een veilige uitvoering van werkzaamheden. Duidelijke werkafspraken en procedures naast passende trainingen en instructies voor medewerkers, maken deel uit van deze bedrijfsvoering.

Wanneer medewerkers werken aan, met of in de nabijheid van elektrische laagspanningsinstallaties is de Nederlandse norm NEN 3140 voor een veilige bedrijfsvoering de minimale standaard waaraan de bedrijfsvoering moet voldoen.

Robuust B.V. ondersteunt organisaties bij het opzetten, invoeren en onderhouden van een veilige bedrijfsvoering rondom elektrische laagspanningsinstallaties zoals bedoeld in de Nederlandse norm NEN 3140. Gedreven door kennis en motivatie om dagelijks een bijdrage te leveren aan een veiliger Nederland.

Onze ambitie is niet om de grootste te worden, wel om de beste te zijn! Overtuiging, betrokkenheid en vertrouwen zijn daarbij onze waarden waarmee we dagelijks invulling geven aan deze ambitie.

Specialismen

Waar kan Robuust B.V. organisaties bij ondersteunen? Specialisten van Robuust B.V. zijn bedreven in:

Opmaken en implementeren van (aanwijzings)beleid

Opmaken van procedures en werkinstructies

Trainen van medewerkers

Coachen van medewerkers

Geven van toolboxen

Adviseren van installatieverantwoordelijke(n) op inhoud en proces

Schouwen van elektrische laagspanningsinstallaties

Status elektrische laagspanningsinstallaties inzichtelijk maken middels digitaal dashboard

Uitvoeren van keuringen en inspecties aan elektrische arbeidsmiddelen en installaties

Trainingen en producten

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de afronding van de NEN 3140 academy. Binnenkort zijn via deze academy online trainingen te volgen en ondersteunende documenten te downloaden om een veilige bedrijfsvoering rondom elektrische laagspanningsinstallaties binnen de eigen organisatie te ondersteunen.
NEN 3140 Academy

Introductie NEN 3140